ทุนมนตรี คงตระกูลเทียน ม.เกษตร

UploadImage


ทุนอาจารย์มนตรี คงตระกูลเทียน
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนประเภทเ
รียนดี/กิจกรรมเด่น
1. เป็นนิสิตภาคปกติ/ภาคพิเศษ
2. ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ในปีการศึกษา 2556
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
4. มีภาวะผู้นำ และมีจิตอาสาในการช่วยเหลือกิจก
รรมของส่วนรวม (สาขาวิชา ภาควิชา คณะ หรือมหาวิทยาลัย)
5. ความประพฤติเรียบร้อยและขยันหมั
่นเพียร

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนประเภทข
าดแคลนทุนทรัพย์
1. เป็นนิสิตภาคปกติ/ภาคพิเศษ
2. ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ในปีการศึกษา 2556
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
4. เป็นนิสิตผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
5. มีความประพฤติเรียบร้อยและมีควา
มขยันหมั่นเพียร

ติดต่อขอใบสมัครได้ที่ภาควิชาเศ
รษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม ถึง วันที่ 11 มิถุนายน 2556


ที่มา : https://www.facebook.com/Agribusiness

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 6,568 คน เขียนข่าวโดย : ธนดล วิมาลัย เมื่อวันที่ : 21 พฤษภาคม 56 เวลา 10:14:25 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ