นิด้า แจกทุนเรียนต่อ ป.โท สำหรับผู้มีประสบการณ์การทำงาน


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติกรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การทำงาน ครั้งที่3/2555
 


          สนใจขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือพิมพ์ใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันที่ http://edserv.nida.ac.th/
 


วิธีการสมัคร กระทำได้ 2 ช่องทาง คือ

1. สมัครด้วยตนเอง ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมรับใบนำส่งเงินค่าสมัครสอบชำระเงินที่กองคลังและพัสดุ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 (ค่าสมัครหลักสูตร/สาขาละ 200.- บาท) พร้อมรับใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบ

2. สมัครทาง Internet ผ็สมัครเข้าเว็บไซต์ของสถาบันที่ http://entrance.nida.ac.th/ปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัคร
 


วันที่สมัครด้วยตนเอง 2 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2555 (เว้นวันหยุดราชการ)
วันที่สมัครทางเว็บไซต์และชำระเงินภายในกำหนดเท่านั้น บัดนี้– 20 กรกฎาคม
2555
 
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_apply_exp3-55.pdf

ดาวน์โหลดใบสมัคร http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/applyform_exp3-55.pdf
 สอบถามเพิ่มเติมที่ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240 โทร. 02-2727-3000

Comments