นิด้า แจกทุนเรียนต่อ ป.โท สำหรับผู้มีประสบการณ์การทำงาน


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติกรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การทำงาน ครั้งที่3/2555
 


          สนใจขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือพิมพ์ใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันที่ http://edserv.nida.ac.th/
 


วิธีการสมัคร กระทำได้ 2 ช่องทาง คือ

1. สมัครด้วยตนเอง ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมรับใบนำส่งเงินค่าสมัครสอบชำระเงินที่กองคลังและพัสดุ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 (ค่าสมัครหลักสูตร/สาขาละ 200.- บาท) พร้อมรับใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบ

2. สมัครทาง Internet ผ็สมัครเข้าเว็บไซต์ของสถาบันที่ http://entrance.nida.ac.th/ปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัคร
 


วันที่สมัครด้วยตนเอง 2 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2555 (เว้นวันหยุดราชการ)
วันที่สมัครทางเว็บไซต์และชำระเงินภายในกำหนดเท่านั้น บัดนี้– 20 กรกฎาคม
2555
 
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_apply_exp3-55.pdf

ดาวน์โหลดใบสมัคร http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/applyform_exp3-55.pdf
 สอบถามเพิ่มเติมที่ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240 โทร. 02-2727-3000

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 18,325 คน เขียนข่าวโดย : ภารดี วงค์เขียว เมื่อวันที่ : 02 กรกฎาคม 55 เวลา 11:02:33 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ